» Hlavní strana » Technické údaje » Portfolio zakázek » Výroba » Kontaktujte nás

Výroba odmašťovacích strojů

Úvod

Součástí přípravy materiálu před nanášením práškových plastů je důkladné odmaštění povrchu materiálu. Pro odmašťování je používán vodní roztok s přísadou přípravku DURIDINE 3803 it zahřátý na teplotu 50 - 55°C. Přípravek DURIDINE 3803 it je určen k odmašťování dílů ze železa a oceli, na jejichž povrchu vytváří ochrannou vrstvu, složenou z fosforečnanů železnatých o tloušťce několika desetin mikronů. Fosfátová vrstva je pevně zakotvena v kovovém podkladu a významně zlepšuje přilnavost laku. Předkládané zařízení lze úspěšně používat k odmašťování výrobků, u kterých pak následuje jiná povrchová úprava než je nanášení práškových plastů a rovněž lze k odmaštění používat jiné vhodné prostředky určené k odmašťování postřikem. Na technologický proces odmašťování navazuje vysušení povrchu materiálu proudem horkého vzduchu.Popis zařízení

Základní částí odmašťovací linky je pojízdný stříkací box. V boxu je sada trysek, kterými se přivádí do pracovního prostoru odmašťovadlo. Trysky jsou rozmístěny tak, aby výrobky byly omývány ze všech stran, a tím bylo zajištěno dokonalé odmaštění. Pro ostřik ze spodu jsou v záchytné vaně umístěny dvě sady trysek, které jsou součástí pevného rámu. Kabina pojíždí v kolejnicích mezi dvěma pracovními polohami. Přesouvání kabiny do krajních poloh provádí obsluha ručně.

Pracovní proces probíhá automaticky ve čtyřech fázích. V první fázi je tlakovým čerpadlem přiváděn na povrch materiálu odmašťovací prostředek po dobu cca 6 min. Ve druhé fázi probíhá první oplach vodou po dobu cca 3 min. Ve třetí fázi proběhne druhý oplach vodou po dobu cca 2 min. Ve čtvrté fázi je do kabiny přiváděn vzduch ohřátý na cca 80 oC max. Ochlazený vzduch je z kabiny odváděn vzduchotechnickým potrubím zpět do ohřívače vzduchu. Sušení povrchu probíhá po dobu 15 - 20 min. Celkový čas celého pracovního aktu včetně prodlev mezi jednotlivými fázemi je asi 40 minut.Základní technické parametry zařízení

- pracovní prostor
  délka 2,2 m
  šířka 1,3 m
  výška 1,5 m

- délka rámu cca 7 000 mm
- šířka rámu cca 1 800 mm
- nosnost pracovního roštu 1 000 kg

Uvedené parametry jsou informativní. Lze je upravovat podle zadání uživatele. Stejně lze přizpůsobit dispoziční řešení zařízení možnostem a potřebám uživatele. Např. lze provádět odmašťování a sušení v oddělených kabinách. Ohřev vzduchu může být elektrickými topnými články, parou nebo zemním plynem.

Cena

Cena zařízení bude stanovena po upřesnění technického zadání uživatelem. Výrobce nabízí kromě vypracování projekční dokumentace a vlastní výroby rovněž dopravu, montáž u uživatele, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.


Výjmečnost našich služeb spočívá v poskytování nejen dodávky zařízení na klíč, ale jsme schopni poskytnout veškerou výrobní dokumentaci a know-how našeho technologického zařízení!

Referenční zařízení